מדיטציות דימיון מודרך

1. הנחיות כלליות לעבודה עם דימיון מודרך

2. גבעת הצעקות - דימיון מודרך לשחרור מכעסים

3. המרחב האישי - דימיון מודרך לניקוי אנרגיות זרות

4. מפגש עם הילד הפנימי - דימיון מודרך לגילוי חסמים ושחרור כאב קרוש

5. מפגש עם ההדרכה הרוחנית - דימיון מודרך לקבלת הכוונה

6. מפגש סולחה - דימיון מודרך לצורך פיוס ושלום עם מקור פוגע

7. ניפוץ החומה - דימיון מודרך לפתיחת הלב